LES PETJADES DE FRANCESC DE BORJA: GANDIA / LAS PISADAS DE FRANCISCO DE BORJA: GANDIA / THE FOOTSTPES OF FRANCIS BORJA

https://vimeo.com/70313443

L’any 2010, amb motiu del 500 aniversari del naixement de Francesc de Borja, Gandia TV i l’Arxiu Històric de Gandia van coproduir una sèrie de quatre audiovisuals sobre les petjades d’aquest personatge als arxius. S’enceta, així, un viatge cap als secrets guardats durant segles a pany i clau.
En el darrer capítol de la série Les Petjades de Francesc de Borja podrem resseguir els constants i continus recordatoris que els gandians han fet de san Francesc, qui és present a cada fira d’octubre, als noms de l’antic i de l’actual hospital, a fundacions, en el col•legis o als carrers; en una ampla iconografia i en un llarg etcètera de recreacions i esdeveniments. A través de l’arxiu local de Gandia observem com en cada época es crea i es reinventa la memòria, els símbols i les icones locals.

En el año 2010, con motivo del 500 aniversario del nacimiento de Francisco de Borja, Gandia TV y el Archivo Histórico de Gandia co-produjeron una serie de cuatro audiovisuales sobre las huellas de este personaje en los archivos. Comienza así, un viaje hacia los secretos guardados durante siglos bajo llave.
En el último capítulo de la serie Las Huellas de Francisco de Borja podremos seguir los constantes y continuos recordatorios que los habitantes de Gandia han hecho de san Francisco, quién está presente en cada feria de octubre, en los nombres del antiguo y del actual hospital, en fundaciones, en el colegios o en las calles; en una amplia iconografía y en un largo etcétera de recreaciones y acontecimientos. A través del archivo local de Gandia observamos como en cada época se crea y se reinventa la memoria, los símbolos y los iconos locales.

In 2010, to mark the 500th anniversary of the birth of Francisco de Borja, Gandia TV and the Historical Archive of Gandia co-produced a series of four videos about the traces of this character in the. Thus begins a journey into the secrets kept locked away for centuries.
In the last chapter of the Footprints of Francisco de Borja series we can keep constant and continuous reminders that people in Gandia have made to San Francisco, who is present at each fair on October, in the names of former and current hospital, in foundations, in the schools or on the streets, in a wide iconography and a long list of recreation and events. Through the Gandia local archive we can observe that in each period is created and is reinvented memory, symbols and local icons.